Sollicitatie formulier
 

Dank voor uw interesse in ons bedrijf. Wij hebben regelmatig plek voor nieuw personeel. Wij zullen uw sollicitatie  opnemen
in ons bestand en indien er een geschikte vacature is, zullen wij contact met u opnemen voor een nadere kennismaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

  De Heer   Mevrouw

 

 

 

  Naam

 

Adres

 

Postcode / Plaats

 

 

Telefoonnummer

 

Evt. mobiel telefoonnummer

 

E-mail

 

Geboorte datum

 

Burgerlijke staat

 

Inwonende kinderen

 

Land van herkomst

 

Huidige nationaliteit

 

 

 

 

 

 

 

Reden van sollicitatie

 

Heeft u nog andere banen,
zo ja welke?

 

 

 

 

Heeft u schoonmakervaring

 

  ja    nee

 

 

 

Referenties

 

 

 

 

Heeft u een rijbewijs?

 

  ja    nee         zo ja, welke? 

 

 

 

Heeft u eigen vervoer?

 

  ja    nee

 

 

 

Hoeveel uren wilt u werken per week?

 

 

 

 

Heeft u voorkeur voor werktijden

 

 ochtend     middag     avond     geen voorkeur

 

 

 

Aanvullende opmerkingen of andere vragen

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aan deze sollicitatie kunnen geen rechten worden ontleend.